استخدام در موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی  اصول پایه فراگیر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در بخش حسابرسی و خدمات مالی در رده های مدیربا سابقه کار حسابرسی و مدرک قبولی جامعه حسابداران، مدیر مالی با سابقه کار در بخش خدمات مالی، سرپرست با سابقه کار حسابرسی با مدرک قبولی از جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرس ارشد با سابقه کار حسابرسی با مدرک قبولی از جامعه حسابداران رسمی ایران، رئیس حسابداری با سابقه کار در بخش خدمات مالی، حسابرسی با سابقه کار مفید، حسابدار با سابقه کار در بخش  خدمات مالی  دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان میتوانند رزومه ی خود را به آدرس الکترونیکی: iacpa_opfarageer@yahoo.com و یا فکس : ۸۸۷۰۸۱۷۴ ارسال نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.