انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان CIMA

انجمن حسابداران مدیریت خبره در سال ۱۹۱۹ با نام انجمن حسابداران کار و هزینهICWA و با هدف تامین اطلا‌عات مورد نیاز برای برنامه ریزی و هدایت واحدهای اقتصادی تشکیل شد.

انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان CIMA

 از آن زمان به بعد، انجمن پیوسته گسترش یافته و اکنون یکی از بزرگترین مراجع حسابداری جهان با حدود ۱۵۰ هزار عضو و دانشجو در سراسر جهان است. درسال ۱۹۸۶ نام انجمن به انجمن حسابداران مدیریت خبره تغییر یافت و در سال ۱۹۹۵ به اعضا اجازه داده شد عنوان «حسابدار مدیریت خبره»  را بکار برند.  درسال ۲۰۰۳ شصت هزارمین عضو انجمن فارغ التحصیل شد. انجمن در حال حاضر ۶۵ هزار عضو دارد.

وب سایت رسمی انجمن:    www.cimaglobal.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.