تمرکز بر اخذ مالیات بر سپرده های کوتاه‌مدت

در بخش ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهامکانیزم اخذ مالیات از سپرده را مشخص کرده است. در متنی که باید به‌عنوان ماده ۱۰۴ درج شود، عنوان شده که درآمد سود دریافتی، اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از این موارد، مشمول مالیات می‌شود: نخست، ۵۰ درصد سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، دوم، سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، موضوع سوم سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها و موسسات مالی که به سه شکل تشریح شده است: سود متعلق به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه، معادل ۶۰ درصد سود حاصله، سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله و سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله. این موضوع نشان می‌دهد که از سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بیشتری اخذ می‌شود، در نتیجه شایداین سیاست باعث شود که پایداری منابع در بازار پول بیشتر شود. البته به گفته کارشناسان، این مالیات از تمامی سپرده‌گذاران اخذ نمی‌شود و افراد باید شرایط لازم برای اخذ مالیات با توجه به احصای درآمد کل را داشته باشند. این موارد تنها بخشی از اصلاحات مالیات‌های مستقیم است و در بخش‌های دیگر، جزئیات این اصلاحات در ۱۱۹ مورد بیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.