در سال ۱۳۹۷: دولت از محل “انواع مالیات بر خودرو” چقدر درآمد داشت؟

کد خبر: ۸۸۷۸۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۸ – ۱۲:۵۱ ۲۶ March 2019
تابناک اقتصادیگزارش عملکرد بودجه دولت که توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی دولت در ۹ ماهه ۱۳۹۷ با رشدی ۱۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ به ۷۷.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این درآمد‌های مالیاتی از محل بستن مالیات بر واردات خودرو، نقل و انتقال خودرو و شماره گذاری خودرو حاصل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد‌های دولت از محل انواع مالیات بر خودرو در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی در قوانین بودجه دو نوع درآمد عمده دولت محسوب می‌شوند. در سالی که گذشت درآمد‌های مالیاتی به دلیل رکود و درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکا تحت فشار بودند و دولت نتوانست آن گونه که باید این درآمد‌ها را محقق سازد. گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ که توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است نشان می‌دهد که دولت در ۹ ماهه سال گذشته توانسته است در مجموع ۷۷.۱ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی و ۸۹.۴ هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی داشته باشد.

میزان درآمد‌های مالیاتی در ۹ ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۱۲.۸ درصدی داشته است. البته آنچه برای درآمد‌های مالیاتی در قانون بودجه ۹۷ مصوب شده بود تا دولت در ۹ ماهه سال گذشته آن را محقق سازد، ۱۰۷.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که عملکرد دولت نشان می‌دهد، دولت تنها توانسته است ۶۴ درصد از این درآمد‌ها را محقق سازد.

دولت از محل

درآمد‌های مالیاتی خود به دو بخش تقسیم می‌شود: درآمد‌های حاصل از مالیات‌های مستقیم و درآمد‌های حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم. مجموع درآمد‌های حاصل از مالیات‌های مستقیم در ۹ ماهه سال گذشته ۳۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۹ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان درآمد‌های حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۱۶.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین عمده افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت به دلیل افزایش در درآمد‌های مالیاتی غیرمستقیم بوده است.

در بخش درآمد‌های مالیاتی غیرمستقیم برخی مالیات‌ها مربوط به موضوع خودرو می‌باشند و دولت از محل واردات خودرو، نقل و انتقال خودرو و شماره گذاری خودرو در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ درآمد‌هایی را کسب کرده است.

درآمد‌های دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در ۹ ماهه سال گذشته ۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده است  که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشدی ۴۹.۴ درصدی داشته است. البته در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده بود که دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در ۹ ماهه سال گذشته ۳.۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که دولت تنها توانسته است ۳۴ درصد از این میزان را محقق نماید.

همچنین درآمد‌های دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو در ۹ ماهه سال گذشته ۵۰۰  میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۲۴ درصد رشد داشته است.

درآمد‌های دولت از محل مالیات بر شماره گذاری خودرو نیز ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۱۶.۸ درصد کاهش داشته است.

در مجموع میزان درآمد‌های دولت از محل انواع مالیات بر خودرو، دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ این میزان ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد‌های مالیاتی دولت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ از محل انواع مالیات بر خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۲۰ درصد رشد داشته است! دلیل عمده این رشد، به رشد درآمد‌های مالیاتی دولت از محل واردات خودرو باز می‌گردد.

دولت از محل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.