قیمت سکه در بالاترین نرخ سال ۴اسفند ۹۸

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱:۱۵:۰۵
سکه امامی ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ (۰.۷۵%) ۴۳۰,۰۰۰ ۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ۵۸,۴۱۰,۰۰۰ ۱۱:۱۷:۳۵
نیم سکه ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۹۸%) ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱:۱۰:۰۵
ربع سکه ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱:۱۰:۰۵
سکه گرمی ۹,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۵۲%) ۵۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۱۱:۰۶:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی ۵۷,۸۲۰,۰۰۰ (۰.۴۳%) ۲۵۰,۰۰۰ ۵۷,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۷۰,۰۰۰ ۱۱:۱۳:۴۷
سکه امامی تک فروشی ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ (۰.۷۹%) ۴۵۰,۰۰۰ ۵۷,۳۴۰,۰۰۰ ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱:۱۹:۲۹
نیم سکه تک فروشی ۳۰,۸۳۰,۰۰۰ (۰.۹۸%) ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۳۰,۰۰۰ ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱۱:۱۰:۱۱
ربع سکه تک فروشی ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ ۱۸,۹۳۰,۰۰۰ ۱۱:۱۰:۱۴
سکه گرمی تک فروشی ۹,۶۷۰,۰۰۰ (۰.۵۲%) ۵۰,۰۰۰ ۹,۶۷۰,۰۰۰ ۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۱:۰۶:۴۸
۱۱:۱۵:۰۵.۰۰۰۵۷۵۰۰۰۰۰
 • نرخ فعلی : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
 • بالاترین قیمت روز : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
 • پایین ترین قیمت روز : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
 • بیشترین مقدار نوسان روز :
 • درصد بیشترین نوسان روز :
 • نرخ بازگشایی بازار : ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۵:۰۵
 • نرخ روز گذشته : ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۳.۶%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۲,۰۰۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز زمان
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۰۵
۱۱:۰۵۱۱:۱۰۱۱:۱۵۵۷۰۰۰۰۰۰۵۸۰۰۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰۰
 • نرخ فعلی : ۵۷,۸۱۰,۰۰۰
 • بالاترین قیمت روز : ۵۸,۴۱۰,۰۰۰
 • پایین ترین قیمت روز : ۵۷,۴۴۰,۰۰۰
 • بیشترین مقدار نوسان روز : ۲۲۰,۰۰۰
 • درصد بیشترین نوسان روز : ۰.۳۸%
 • نرخ بازگشایی بازار : ۵۸,۳۹۰,۰۰۰
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۸:۳۱
 • نرخ روز گذشته : ۵۷,۲۶۰,۰۰۰
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۰.۹۶%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۵۵۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز زمان
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۳۱
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۲۸
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۲۶
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۱۸
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۱۶
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۱۳
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۱۱
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۱۰
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۰۸
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۰۶
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۸:۰۴
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۵۶
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۵۲
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۵۰
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۴۹
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۴۵
۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۴۱
۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۳۵
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۳۴
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۳۱
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۲۵
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۲۲
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۲۰
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۱۸
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۱۶
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۱۲
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۰۸
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۷:۰۶
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۵۰
۵۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۴۸
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۴۶
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۴۵
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۳۱
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۲۵
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۱۶
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۱۴
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۶:۰۷
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۵۰
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۴۸
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۴۷
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۴۵
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۴۰
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۳۹
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۳۵
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۳۴
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۳۰
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۲۸
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۲۷
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۲۳
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۱۹
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۱۶
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۱۲
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۱۰
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۵:۰۷
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۵۴
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۵۰
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۴۹
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۴۶
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۴۳
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۴۱
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۳۹
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۳۱
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۹
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۷
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۶
۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۴
۵۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۲
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۲۱
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۱۶
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۱۵
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۰۹
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۰۷
۵۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۰۵
۵۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۴:۰۳
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۵۶
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۵۵
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۵۰
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۴۹
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۴۷
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۴۵
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۴۲
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۳۹
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۳۸
۵۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۳۷
۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۳۴
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۳۲
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۲۹
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۲۸
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۲۱
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۱۸
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۱۶
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۱۲
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۳:۰۷
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۵۵
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۵۱
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۴۸
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۴۵
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۴۴
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۳۸
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۳۷
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۳۰
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۲۷
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۲۲
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۲۰
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۱۹
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۱۷
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۱۳
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۲:۱۰
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۵۳
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۴۹
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۴۸
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۴۲
۵۷,۶۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۳۹
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۳۵
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۳۲
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۳۱
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۲۹
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۲۷
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۲۴
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۱۹
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۱۷
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۱۵
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۱۲
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۱:۰۸
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۵۰
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۴۷
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۴۱
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۳۷
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۳۶
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۳۴
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۳۰
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۲۹
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۲۷
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۲۲
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۱۵
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۱۰
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۰۸
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۰۵
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۵۶
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۵۲
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۴۷
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۳۹
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۳۸
۵۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۳۵
۵۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۳۴
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۳۲
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۲۸
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۲۳
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۲۱
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۱۸
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۱۶
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۱۴
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۱۰
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۹:۰۶
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۵۶
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۵۵
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۴۹
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۴۷
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۴۶
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۴۲
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۴۰
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۳۶
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۳۲
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۲۸
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۲۵
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۲۰
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۱۸
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۱۴
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۱۰
۵۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۰۶
۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۸:۰۴
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۵۶
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۵۰
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۹
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۸
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۶
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۳
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۲
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۴۰
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۳۶
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۳۲
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۲۸
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۲۵
۵۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۲۰
۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۷:۱۲
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۵۵
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۵۳
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۴۹
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۴۶
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۴۴
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۴۲
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۳۹
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۳۸
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۳۵
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۳۳
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۲۹
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۲۵
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۲۳
۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۲۱
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۱۲
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۰۶
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۹
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۷
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۶
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۴
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۱
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۴۰
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۳۶
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۳۲
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۳۱
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۱۸
۵۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۱۴
۵۸,۰۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۵:۱۱
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۵۵
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۵۰
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۴۴
۵۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۴۱
۵۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۳۳
۵۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۲۰
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۱۴
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۱۱
۵۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۴:۰۵
۵۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۵۶
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۴۸
۵۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۴۲
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۴۰
۵۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۳۷
۵۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۳۳
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۲۳
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۲۱
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۱۳
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۱۰
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۳:۰۷
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۵۵
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۵۱
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۴۸
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۴۴
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۴۲
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۳۷
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۳۵
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۳۰
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۲۸
۵۸,۲۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۱۹
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۲:۰۸
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۵۸
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۵۵
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۵۳
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۵۱
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۴۹
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۴۵
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۳۹
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۳۴
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۳۲
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۲۹
۵۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۲۶
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۱۴
۵۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۱۱
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۱:۰۸
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۵۷
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۵۴
۵۸,۳۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۴۹
۵۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۴۴
۵۸,۴۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۳۵
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۳۲
۵۸,۴۱۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۲۱
۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۰:۱۳
۱۱:۰۸۱۱:۱۰۳۰۷۵۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۳۱۲۵۰۰۰۰
 • نرخ فعلی : ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
 • بالاترین قیمت روز : ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
 • پایین ترین قیمت روز : ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
 • بیشترین مقدار نوسان روز : ۴۰۰,۰۰۰
 • درصد بیشترین نوسان روز : ۰%
 • نرخ بازگشایی بازار : ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۰:۰۵
 • نرخ روز گذشته : ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۰.۹۸%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : ۳۰۰,۰۰۰
جدول نرخ های امروز زمان
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۱۰:۰۵
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱:۰۶:۴۴
 • نرخ فعلی : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
 • بالاترین قیمت روز : ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • پایین ترین قیمت روز : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
 • بیشترین مقدار نوسان روز : ۲۰۰,۰۰۰
 • درصد بیشترین نوسان روز : ۰%
 • نرخ بازگشایی بازار : ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۰:۰۵
 • نرخ روز گذشته : ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : ۱.۰۸%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *