مشاوره رایگان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۸

با توجه به نزدیک شدن زمان رسیدگی دفاتر قانونی سال ۱۳۹۷ توسط سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته شد بر اساس برنامه ریزی انجام شده کلیه شرکتهایی که  از بدو تاسیس تاکنون که با حسابداران مجرب تحلیلگران داده ارقام قرارداد داشته است و اکنون فاقد قرارداد میباشد تا پایان سال ۱۳۹۸بمنظور جلوگیری از اشتباهات مالیاتی این شرکتها از مشاوره ۱۰۰%رایگان این مرکز بهره مند گردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.