سرخط خبرها

نمونه کار – سه ستونه صفحه بندی شده

 • شرکت مهرآشکار گستر

  شرکت مهرآشکار گستر

 • شرکت آساپارت

  شرکت آساپارت

 • شرکت دایا آرین دارو

  شرکت دایا آرین دارو

 • شرکت باذن پلاستیک

  شرکت باذن پلاستیک

 • Pserain Ertebat Dade Co

  Pserain Ertebat Dade Co

 • شرکت تجهیزتونل جوان

  شرکت تجهیزتونل جوان

 • شرکت گلوبان خدمات بین الملل

  شرکت گلوبان خدمات بین الملل

 • شرکت شعله آبی پارسیان

  شرکت شعله آبی پارسیان

 • شرکت پارسیان دانش آزما

  شرکت پارسیان دانش آزما

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی و توسط پارسی گروپ به فارسی برگردان شده است .