نمونه کار – دو ستونه صفحه بندی شده

 • شرکت آساپارت

  شرکت آساپارت

 • شرکت دایا آرین دارو

  شرکت دایا آرین دارو

 • شرکت باذن پلاستیک

  شرکت باذن پلاستیک

 • Pserain Ertebat Dade Co

  Pserain Ertebat Dade Co

 • شرکت تجهیزتونل جوان

  شرکت تجهیزتونل جوان

 • شرکت گلوبان خدمات بین الملل

  شرکت گلوبان خدمات بین الملل

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی و توسط پارسی گروپ به فارسی برگردان شده است .