تخفیفات مالیاتی تحلیلگران داده ارقام۱۶فروردین الی ۳۱شهریورماه

درود بر شما

امسال نیز مطابق سال گذشته جشنواره اظهارنامه مالیاتی را برای شما عزیزان به اجرا گذاشتیم

 

در سال گذشته به سبب اجرای ۵۰ درصد تخفیف مشتری اولیها دوستان جدیدی به جمع ما افزوده شده اند امیدواریم در سال جدید نیز با جشنواره فصل مالیاتی بتوانیم خدمات

مربوط به اظهارنامه مالیاتی را به اجرا بگذاریم

 

در این طرح شرکتهای تازه تاسیس بالاترین درصد تخفیف را ازما به یادگار خواهند داشت

 

در این طرح شرکتهای خارج از تهران نیز بالاترین درصد تخفیف را خواهیم داد

 

این فرصت بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت

 

فرصت را از دست ندهید

 

تلفن هماهنگی :

۰۹۱۲۵۸۷۳۰۲۹