دعوت به همکاری موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتاتدبیر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتاتدبیر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های حسابرس (با سابقه کار حداقل ۳ سال در موسسات حسابرسی عضو جامعه)، حسابرس ارشد (با سابقه کار حداقل ۵ سال در موسسات حسابرسی عضو جامعه و دارای گواهینامه قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی) و سرپرست حسابرسی (دارای گواهینامه قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی) دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی yektatadbir@gmail.com  ارسال نمایند