دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی در مرکز آموزش حسابداران خبره PACT

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای کسانی مناسب است که قصد دارند تا در معتبرترین آزمون حسابداری کشور که همان آزمون حسابدار رسمی است، شرکت کنند. مرکز آموزش حسابداران خبره در راستای تقویت دانش داوطلبان جهت شرکت در این آزمون، این دوره را با توجه به سرفصل­‌های آزمون در ۵ درس برگزار می­‌کند. همچنین مرکز با برگزاری یک آزمون آزمایشی در تاریخی نزدیک به تاریخ آزمون به داوطلبان کمک می‌کند تا میزان آمادگی‌شان را جهت شرکت در آزمون حسابداری رسمی بسنجند.

مدت ۲۶۴ ساعت
پیش‌نیاز داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل ۳ سال سابقه کار حسابرسی
مدرک انجمن حسابداران خبره ایران و دانشگاه صنعت نفت (نمونه مدرک)
نحوه پرداخت نقد: در صورت پرداخت نقدی، مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف خواهید داشت.
اقساط: مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقدی بابت پیش پرداخت و الباقی در ۲ فقره چک در فواصل ۱ ماهه (به صورت مساوی)
اطلاعات بیشتر برنامه روز و ساعت کلاس‌ها برای هر درس به انتخاب دانش‌پذیر و با هماهنگی با واحد آموزش می‌باشد.

دروس دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

انتخاب ردیف کد برنامه روز برگزاری ساعت تاریخ شروع قیمت ظرفیت

سرفصل دروس
۱. مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری / ۸۰ ساعت

۲. مروری جامع بر حسابداری صنعتی / ۴۸ ساعت

۳. مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی / ۴۸ ساعت

۴. قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده / ۴۸ ساعت

۵. قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین / ۴۰ ساعت