فروش ویژه و پشتیبانی نرم افزار سپیدار سیستم توسط تحلیلگران داده ارقام

فروش ویژه نرم افزارهای سپیدار

در سال ۱۳۹۹حسابداران مجرب تحلیلگران داده ارقام با مشارکت نمایندگیهای فروش شرکت سپیدار سیستم اقدام به فروش نرم افزارهای حسابداری سپیدار و دشت مینماید

در این زمینه با بهره مندی از متخصصین فروش در حوزه این دو نرم افزار پشتیبانی ویژه تقدیم خریداران محترم میگردد لازم به ذکر میباشد کلیه امور مشاوره بصورت رایگان میباشد