دعوت به همکاری موسسه حسابرسی مختار و همکاران

موسسه حسابرسی مختار و همکاران جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در رده های شغلی سرپرست ارشد، سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس (داشتن گواهینامه آزمون رده های حرفه ای ) و همچنین علاقه مندان به همکاری در بخش حسابرسی داخلی، دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس : Mokhtar.mri1973@yahoo.com  و یا شماره نمابر ۸۸۸۰۳۶۰۶ ارسال نمایند.